O projektu

Co je Zápas o Čistotu?

 Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali smilstva, aby každý z vás uměl zacházet se svou nádobou ve svatosti a úctě, ne v žádostivé vášni jako pohané, kteří neznají Boha, a aby nikdo nepřekračoval meze a neklamal v této věci svého bratra, protože Pán je mstitelem v těch všech věcech, jak jsme vám také předem řekli a plně dosvědčili. Neboť Bůh nás nepovolal k nečistotě, nýbrž k tomu, abychom žili v posvěcení. Proto kdo toto odmítá, neodmítá člověka, ale Boha, který také do vás dává svého Svatého Ducha.

- 1. Tesalonickým 4,3-8; ČSP

Křesťanský projekt zaměřený na podporu církevních vedoucích i jejich členů v jejich zápase s pokušením, které může vést až k morálnímu selhání, nevěře a rozvodu. Boží vůlí pro naše životy je, abychom žili v sexuální a morální čistotě.  Víme, že odolávat pokušení dnešního světa v podobě prostituce či pornografie je o to náročnější, a proto chceme nabídnout naši službu všem, kteří stojí o podporu či prostředky, aby obstáli v tomto nekončícím zápase o čistotu.

"Ve válce o čistotu"
Prvním krokem v osobním boji o čistotu je rozhodně studium Božího slova a Boží vůle pro náš osobní život. Kniha "Ve válce o čistotu" se tímto tématem podrobně zabývá.
Semináře
Opravdová služba by měla sloužit celému tělu církve. S pomocí materiálů zaměřených na téma osobní čistoty chceme pomoci vedoucím či zápasícím i ve vaší církvi!
Zapoj se
Boj s pokušením je něco, čemu čelíme i jako křesťané denně. Selhání má často fatální následky. Sami na práci nestačíme, i Ty nám však můžeš pomoci!

Semináře

Jednotlivé přednášky
Uspořádejte u vás v církvi, na mládeži či na skupince přednášku na téma spojené s bojem o čistotu.
Celodenní semináře
Nebo uspořádejte u vás v církvi celodenní výukový program za účelem připravit své členy pro boj o čistotu.
Konference na téma sexuální čistoty
Projekt byl v Česku odstartován několikadenní konferencí v Praze. Jako tým máme zkušenost s organizováním konferencí pro desítky i stovky účastníků. Máte zájem uspořádat několikadenní vyučování, které pomůže vašim vedoucím, mládežníkům či členům? Pomůžeme vám nejen s vyučováním, ale i celou přípravou.

Náš tým

Kdo na projektu pracuje?

Pete Lupton

Pete Lupton

Koordinátor projektu, přednášející a překladatel

S projektem se setkal již před několika lety, kdy se potkal s Jimem Cecym v zahraničí. Hned věděl, že tento projekt je v České Republice potřeba. Začal překládat knihu „Ve válce o čistotu“ a jakmile svou práci dokončil, nechtěl, aby poselství, které může pomoci lidem zápasícím s pokušením, zůstalo jen u jedné knihy, ale u služby, která může motivovat mnohé a prospívat celým společenství, proto se zaměřuje na práci s muži v církvi, především v oblasti sexuální čistoty.

Jaký je Petův příběh?
Alena Lupton

Alena Lupton

Grafička, editorka, fotografka

Je s fotoaparátem tak zžitá, že to vypadá, jako by její mobil, který je zároveň i foťák, byl její vlastní rukou. Opravdu, bez něj ji neuvidíte. Mimo pořizování fotografií i ráda pracuje s grafikou a zpívá.

Jaký je Alčin příběh?
Staň se velvyslancem čistoty!

Staň se velvyslancem čistoty!

Přijde ti důležité mluvit o tomto tématu? Pomoz nám!

Válka o čistotu je v Česku teprve v začátcích. S každým člověkem, který je ochotný přispět i svou trochou času, je možnost více rozšířit naši podporu mezi další potřebné i vedoucí, kteří zápasí s pokušením a pomoci jim předejít morálnímu selhání. Pokud máš chuť, můžeš nám poslat svůj příběh, přispět článkem, uspořádat seminář u Vás v církvi či podstoupit přípravu a sám se stát velvyslancem čistoty a tímto tématem a službou složit jiným. Pokud máš zájem, stačí nám napsat!

Jak začít?

Zapoj se

1) Staň se velvyslancem čistoty
Apoštol Pavel napsal církvi v Tesalonice: „Neboť toto je vůle Boží: Vaše posvěcení.“ Bohu v prvé řadě nezáleží na tom, jakou budeme mít práci, koho si vezmeme nebo kam budeme chodit do církve. Ano, je důležité hledat Boží vedení i v těchto oblastech, ale o málokteré Bible píše s takovou jasností, jako o posvěcení a čistotě. Bůh nepovolává pouze některé křesťany, aby čili v čistotě, ale všechny. Boží vůlí pro každého následovníka Ježíše Krista je, aby byl čistý. Každý. Pokud jste Bohu ještě nedali svůj slib, že budete podle Jeho vůle žít v čistotě, udělejte to ještě dnes.
2) Nech se vyzbrojit do války
Rozhodnutí je jedna věc, ale skutečná válka může být náročnější, než jste si představovali. Nechte se proto vyzbrojit, abyste byli schopní v této neutuchající bitvě obstát. Pamatujte, že na to nejste sami. Chceme vám pomoci s výcvikem, abyste byli připraveni se vydat do každodenního zápasu s nemravností.
3) Modli se
Každý den je v bitvě s nemravností zraněno mnoho vojáků kříže. Každý den mnoho vašich spolubojovníků v Kristu padá či dokonce umírá. Modlete se tedy nejenom za sebe, abyste tváří v tvář pokušení nepadli spolu s dalšími, ale modlete se také za svoje bratry a sestry ve zbrani. Všichni potřebujeme posilu, protože v této bitvě nemůžeme obstát, pokud na ni budeme sami.
4) Povzbuzuj druhé
Každý z nás máme nějakou zkušenost se sexuálním pokušením. Někteří máme i zkušenost s tím, jak jsme morálně selhali, ale jak nás Bůh následně obnovil. Nebojte se tedy podělit se o své svědectví s druhými. A pokud chcete, podělte se o své svědectví s co nejvíce lidmi prostřednictvím článku na našich webových stránkách. Napiš nám a my se vám co nejdříve ozveme zpět!
5) Podpoř naši činnost
Projekt můžete podpořit již koupí knihy nebo uspořádáním semináře u vás v církvi. Můžete ale také přispět finančním darem, a to například na přípravu dalších materiálů nebo na vedení a rozšiřování tohoto projektu po České republice.

Kniha

Ve válce o čistotu

Kniha
250 Kč
za kus
  • 350 stránek
  • 43 kapitol na téma sexuální čistoty
  • 70 stránek příloh pro osobní studium
  • autor: James Cecy

Kontakt

Máš dotaz, přání či nápad, se kterým bychom ti mohli pomoci? Neváhej a napiš nám 🙂

Sleduj nás také na sociálních sítích: