Do boje!

/ Články / Do boje!

Jako křesťané jsme zvyklí v církvi mluvit o duchovním boji. Koneckonců Bible nás varuje, že satan se nás neustále snaží napadat a že se mu máme vzepřít a postavit na odpor. Realita duchovního světa nám tedy není vůbec neznámá.

Nicméně když přijde na věc, mnozí křesťané žijí svůj každodenní život poměrně „fyzicky“ a tu „duchovní“ realitu přehlíží. Obtíže při hledání práce jsou způsobeny naší nedostatečnou kvalifikací, problémy v manželstvím nedostatkem komunikace a závislost na pornografii otázkou sebekázně. Ač máme znalosti o tom, že existuje duchovní boj, v praxi je mnohdy nedokážeme aplikovat.

Když jsem byl ještě na střední, začalo být v naší církvi populární téma duchovních darů a duchovního boje. Všechno jsme hltali s nadšením, protože v našem „tradičním“ zázemí se o těchto věcech moc nemluvilo. Postupem času většina z nás vystřízlivěla a začala vše zkoumat více biblicky. I při studiu theologie šlo o populární téma, na které jeden z mých spolužáků psal závěrečnou práci. Ve většině případů šlo ale pouze o teorii, ale nikdo z nás neměl s duchovním bojem moc zkušeností. Přinejmenším jsme to tak nevnímali.

V roce 2010 jsem měl příležitost jet na European Leadership Forum, které se konalo v Maďarsku, a kde jsem měl šanci seznámit se s mnoha vedoucími z celého světa a rozšířit si obzory. Nejvíce nás tam s přáteli zaujala přednáška Jima Cecyho o obnově čistoty. Měl jsem čerstvě před svatbou, a proto mě jeho vyučování o to více zaujalo.

O rok později jsme Jima pozvali do České republiky, aby zde vedl celý svůj seminář o sexuální čistotě. Byl jsem už rok ženatý a manželka byla na přednášce se mnou. Já jsem překládal, když v tom dal Jim výzvu, aby všichni, kdo se chtějí stát velvyslanci čistoty, přišli dopředu a že se za ně budeme modlit.

Budu k vám naprosto upřímný. Sám jsem v tu dobu neustále zápasil s pornografií. Jim ve svém vyučování jasně ukázal, že jde o duchovní boj, který není jednoduchý, ale Bůh nám dává vše, co potřebujeme, abychom mohli obstát. Duchovní boj v praxi! Konečně!

Víte, co se ale stalo? Zůstal jsem stát vedle Jima, tvářil jsem se, jako bych byl naprosto v pohodě, že se mě tyhle věci netýkají, a modlil jsem se za ostatní. Pokrytec. Tak bych se označil. A stejně tak bych se označil v mnoha jiných případech, kdy jsem nebyl ochotný přiznat svou vinu. Přece jako vedoucí neukážu, že mám nějaké slabé stránky. To se přece nedělá. (Opravdu. Tomu jsem tenkrát věřil.)

Jim následně vydal svou knihu Purity War, kterou jsem okamžitě začal překládat, aby byla dostupná v češtině. Kdybych tenkrát nevyhořel, kdybych tenkrát nepadl ve svém duchovním boji a kdybych se nerozvedl, mohl být celý překlad hotový v roce 2012. Ano, selhal jsem. Prohrál jsem v bitvě s nemravností. Rozvedl jsem se, začal chodit s někým jiným, byl jsem exkomunikován z církve pro svoje nekající srdce a duchovně jsem skončil na dně.

Jistě v tom hrálo roli mnoho faktorů a mohl bych vám popsat celou lidskou stránku věci, ale důležité je, že jsem se spoléhal na vlastní síly, ne na Boha, a podcenil jsem duchovní boj. Přijde mi až směšné, jak jsem si byl sám sebou jistý od chvíle, kdy jsem se stal křesťanem, že pokud se ožením, nikdy se nerozvedu. Opravdu platí, že jednou z největších ran pro muže je, když sleví se svých standardů. Pro mě to byla rána, ze které jsem se dlouho vzpamatovával.

Nicméně díky přátelům a především díky Boží milosti jsem dostal druhou šanci. Dlouho jsem tápal, jak mám nyní sloužit Bohu, ale nakonec mi Bůh položil na srdce právě službu mužův v církvi. Pokání neznamená pouze uznání a vyznání hříchu, ale člověk se musí od svého hříchu také odvrátit a už jej neopakovat. Pro mě byl zároveň důležitý i čtvrtý bod, který Jim zmiňuje ve své knize. Posilovat druhé.

Moc dobře si uvědomuji, jak je tento boj s nemravností krutý. Vím, jak to bolí a jaké jsou důsledky toho, když selžeme a padneme. Uvědomuji si bolest, která následuje. Ale zároveň vím, že náš Bůh je Bohem milosti. Proto mi Bůh položil do srdce tuto touhu snažit se varovat druhé, aby se nevydávali stejným směrem, kterým jsem se vydal já, protože to opravdu nestojí za to. Nechci ale také nikoho soudit, protože sám si moc dobře uvědomuji, jak Bůh odpustil mě. Je tak jednoduché padnout, a tak těžké opět vstát. S Bohem ale není nic nemožné.

Jsem moc rád, že je kniha Ve válce o čistotu nyní dostupná v češtině, a věřím, že si ji Bůh použije, aby mnohým otevřel oči, aby je vyzbrojil do této války s nemravností a aby mnohým projevil svou milost. Mám naději, že mnozí z ní budou mít užitek a že se rozhodnou stát se velvyslanci čistoty.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *