UPdate 2016 – Na útěku

/ Články / UPdate 2016 – Na útěku

Ve dnech 16. – 18. září proběhla na Slovensku konference mládeže UPdate, přičemž letošní téma bylo „Na útěku“. Hlavní program soustředil na starozákonní příběh Jonáše, který se vydal na útěk před Hospodinem.

Jeden z hlavních bodů, který mě zaujal, byla skutečnost, že Jonáš nejenom znal Boha osobně, ale znal i Jeho vůli, jelikož mu ji Bůh sám sdělil. Nešlo o člověka, který by byl na okraji Božího lidu. Opak byl pravdou. Lidé za ním spíše chodili, aby se ho doptávali na Boží vůli. Byl duchovním vedoucím Božího lidu. Vlastně to byl takový kazatel Božího slova, který znal nazpaměť Tóru, ale pravděpodobně i všechny Žalmy, jejichž slova používá ve svých modlitbách.
Pointa byla, že i navzdory tomu, že Jonáš Boha osobně znal a že věděl, že jde o milosrdného Boha, který je všudypřítomný, se rozhodl, že se dá na útěk. I my křesťané často známe Boží vůli, ale přesto se bláhově vydáváme na útěk. Možná se nám Boží vůle nelíbí, jako se nelíbili Jonášovi. Možná si prostě chceme žít život po svém. Možná máme pocit, že my víme nejlíp, co je pro nás nejlepší. Ať jsou naše důvody jakékoli, vzdorujeme naším životem Boží vůli, a tím se vystavujeme Božímu hněvu.
Bůh v tomto příběhu zasahuje do jisté míry „nadpřirozeným“ způsobem, když vzbudí bouři na moři a následně pošle velrybu, uvnitř které stráví Jonáš následující tři dny svého života. Často si ovšem používá i běžné okolnosti našeho života, kdy si časem sami sáhneme až na samé dno, podobně jako Jonáš. Bůh si tyto nepříjemné události našeho života, kdy si sáhneme na samé dno vlastních sil, používá, aby nás dovedl k uvědomění, že ve skutečnosti potřebuje Jeho sílu a že musíme jít po Jeho cestě, která není vždy jednoduchá a ne vždy se nám líbí, ale je pro nás nejlepší.
Stejně to funguje také v oblasti naší sexuality. Často známe Boží vůli, tedy že máme žít v čistotě a zdržovat se smilstva (1Te 4,3), ale jdeme si vlastním směrem. A bohužel si toto vše používá satan, takže máme pocit, že jdeme dobrým směrem. Možná ani nezakoušíme těžkosti a naopak žijeme spokojený život. Jenže ve skutečnosti žijeme život ve vzpouře proti Bohu a jsme na útěku před Ním samotným.
Už jsem psal o svých morálních selháních. V 15 letech jsem se vyspal s jednou dívkou. Dlouhé roky jsem byl závislý na pornografii. No a dokonce jsem si prošel rozvodem, protože jsem se spoléhal na vlastní síly. Znám ale lidi, kteří chodí do církve a mají předmanželský sex. Mnozí jsou závislí na pornografii. Někteří zápasí se svou sexuální orientací. Znám případy mimomanželských aférek. Mnozí křesťané také vyměnili spoléhání se na Boha za vztah s člověkem, který Boha nezná, protože je pro ně vztah s člověkem důležitější než vztah s Bohem. A všechny mají jednoho společného jmenovatele. Sebestřednost. Jde o vzpouru proti Božímu plánu pro naši sexualitu. Snažíme se utéct před Bohem.

Za konferenci UPdate jsem velmi vděčný, protože jsem zde měl možnost mluvit o naší sexualitě, o Božím plánu a Jeho vůli, ale také o tom, jak se v této oblasti bránit duchovním útokům a jak bojovat se sexuálním pokušením a se závislostí na pornografii. Byl jsem také nadšený se zájmem o toto téma ze strany mládežníků. Z přibližně 150 účastníků dorazilo na první seminář (Válka o čistotu) přibližně 35 lidí, na druhý seminář (Sex a singles) přibližně 45 lidí a na poslední seminář (Pornografie – Co s tím?) přibližně 15 lidí.
Zároveň jsem Bohu vděčný za všechny otázky, které mládežníci měli, protože bylo vidět, že v této oblasti opravdu hledají Boží vůli a snaží se Jeho vůli zároveň pochopit. Měl jsem i několik osobních rozhovorů, během kterých jsme mluvili o složitějších otázkách, za které jsme se následně mohli modlit.
Osobně vnímám, že téma sexu je něco, čemu se jednoduše nemůžeme vyhýbat a před čím nemůžeme utíkat. Téma sexuální čistoty je velmi důležité v celé Bibli. Dokonce na Jeruzalémském koncilu, kde se rozhodovalo, které Boží příkazy by rozhodně měly být zmíněny a předloženy před křesťany z pohanů, vyhýbání se smilstvu bylo jedním z nich (Sk 15,20).
Často se ovšem honíme za vlastními vášněmi a za vlastními touhami, a tak přehlížíme Boží vůli, utíkáme před Bohem a vlastně žijeme ve vzpouře proti Jeho přikázáním. Někdy jsme spoutáni vlastní vášní, jindy můžeme být spoutáni závislostí (například na pornografii), ke které nás přivedly naše touhy. Každopádně Bůh nás touží osvobodit z těchto pout, abychom mohli žít ve svobodě, ale abychom se zároveň řídili Jeho vůli, protože On jako dobrý Otec přeci jen ví, co je pro Jeho děti to nejlepší.
Přestaňme tedy před Bohem utíkat ve snaze jít si za vlastními touhami, ale vyznejme Mu naše hříchy, aby nás mohl osvobodit a abychom mohli naplno prožít Jeho odpouštějící milost. Přestaňme žít život sami pro sebe, ale žijme život pro Boha a pro druhé. Nepokračujme po cestě beznaděje vedoucí od Boha, ale vydejme se na cestu uzdravení vedoucí k hlubšímu vztahu s Bohem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *