Ve válce o čistotu (kniha)

/ Portfolio / Ve válce o čistotu (kniha)

Ať už si to uvědomujeme nebo ne, nacházíme se ve válce. Každý den zápasíme s pokušením, abychom si zachovali čistotu. Nechte se proto vyzbrojit do této války o čistotu, a to důkladným studiem Písma, církevní historie a více než čtyřicetiletými zkušenostmi dr. Cecyho, který představuje s velkou citlivostí, biblickým vhledem a pastýřskou vášní:

  • potřebu osobní čistoty v nemravném světě;
  • klam „nové mravnosti“ – staré nemravnosti s novými triky;
  • Boží návrh pro sex jakožto vyjádření Jeho jednoty;
  • kroky směřující k ničivým důsledkům morálního selhání;
  • obranné linie v každodenním zápasu s nemravností;
  • jak střežit svou mysl, tělo a jeden druhého;
  • jak se usmířit s Bohem, s námi samotnými a s druhými;
  • jak odstartovat obnovu čistoty, která přetrvá generace.

Kniha zároveň obsahuje Studijní materiál a rozsáhlý Program osobní vykazatelnosti pro osobní či skupinové studium.

Dvě knihy v jedné!

Knihu můžeš zakoupit zde